Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu hizmet satış sözleşmesi, www.martiniktravel.com  internet sitesi sahibi MARTİNİK TURİZM TİC. LTD. ŞTİ   (bu sözleşmede bundan sonra ( Martinik Turizm  olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

 

1) Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 Martinik Turizm   ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca,Martinik Turizm’in Müşteri ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında Martinik Turizm   tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergâhları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dâhil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 Martinik Turizm   ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında  gerekli gördüğü takdirde Müşteri’nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

2) Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve Martinik Turizm   tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Müşteri tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve Martinik Turizm  yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur.  Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri’dir, Martinik Turizm    hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkanları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

2.4 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Efektif Satış Kuru esas alınır.

2.5 Müşteri’nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Müşteri’ ye aittir. Martinik Turizm    hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.6 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havaalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

2.7 Martinik Turizm   , Müşteri için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının police koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak Martinik Turizm   nin yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

3) Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan…vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması…vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina…vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan  otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Martinik Turizm’nin  kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Martinik Turizm    sorumlu olamayacağı gibi, Martinik Turizm    bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Martinik Turizm  ’ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Martinik Turizm    bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.2 Martinik Turizm    ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından Martinik Turizm   sorumlu tutulamaz ve Martinik Turizm’ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar  veya iptalden Martinik Turizm   sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

 

4) Martinik Turizm   ve Müşteri İptal Koşulları:

4.1 Martinik Turizm   , müşterinin belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı halleder de gecikme faizi uygulamaz. Ancak müşteri ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Martinik Turizm    işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri hariç tüm ödemeleri geri iade eder.

4.2 Martinik Turizm   , gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

4.3 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 10 gün öncesinden, yurt içi turlarda 15 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 20 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin tamamını iade alır. İade Martinik Turizm’ye ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 20 gün içerisinde yapılır.

4.4 Bu tarihlerden sonra nedeni ne olursa olsun Müşteri tarafından yapılacak herhangi bir iptalde Müşteri, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade Martinik Turizm’nin ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.5 Müşteri satın aldığı turu şehir içi günlük turlarda 3 gün öncesine, yurt içi turlarda 20 gün öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 gün öncesine kadar bir başkasına devredebilir. Martinik Turizm   bu sürenin müşteri lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilden sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

4.6 Müşteriye olan iade tutarı Martinik Turizm’ye yapılan döviz cinsinden yapılır.

4.7 Zamanında vize alınamaması durumunda tur iptal koşulları işbu sözleşmenin 4.3, 4.4, 4.5 ve 4.6 maddelerinde belirtilmiştir. Zamanında başvuru ve konsoloslukların talep ettikleri belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmak müşterinin sorumluluğu altındadır. Vize alınamamasından Müşteri, Martinik Turizmi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5) Martinik Turizm   ve Müşteri’ nin Kusurları

5.1  , iMartinik Turizmbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında Martinik Turizm’den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

5.2 Müşteri, tur içinde belirtilen hizmetler bir bütündür, ayrı ayrı alınması talep. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, Martinik Turizm’ye zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, Martinik Turizm   sorumlu tutulamaz. Bu durumda Martinik Turizm   , işbu sözleşmeyi ve Müşteri’nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4 Müşteri, Martinik Turizm’ye sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Martinik Turizm , tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri’nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri’nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde Martinik Turizm   sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılmasından dolayı Martinik Turizm sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

5.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı Martinik Turizm’yi  sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve saçları durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

5.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Müşteri’den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, Martinik Turizm   hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5.9 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından müşteri sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından müşteri sorumludur.

5.10 Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından Martinik Turizm    sorumlu değildir.

5.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Müşteri’ ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

5.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı Martinik Turizm’ yi sorumlu tutamaz.

5.13  Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur.

5.14 Müşteri, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, Martinik Turizm’ ye ve diğer Müşterilere karşı sorumludur.

Anlaşmazlık

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Martinik Turizm  ’nin kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Kaş mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

 

 

ŞİRKET UNVANI

: MARTİNİK TURİZM TİC. LTD. ŞTİ
ADRESİ : Suadiye, Bağdat Caddesi Güneş Apt. No:405 D:10 Kadıköy/İstanbul

 

TELEFONU : 0216 706 80 02
MERSİS NO : 0335031361500011
TİCARET SİCİL NO : 502667-0/ İstanbul Ticaret Odası